Bengt Holbek

Danske trylleeventyr

Bog

DKK 95,00

Varenr. 39.12-33. –  Uindbundet. – 1989. – Med illustrationer af Lars C. Windfeld-Høeberg. – 159 sider. – 95 kr.

Det er ikke de gode, gamle dage, som man skal forvente at møde i trylleeventyrene, men en barsk og modsætningsfuld fortid uden udglattende idylliseringer. Eventyret er en direkte kilde til forståelsen af den folkelige fortællers verdensbillede og dermed også en oplagt mulighed for indlevelse i almuens livsvilkår i 1800-tallet. Størstedelen af danskerne er oprindeligt af bondeslægt, og ønsker man af den ene eller den anden grund kendskab til sine forfædre, er det godt at lære noget af dem selv. Almindelige mennesker skrev dengang ikke bøger om, hvad de havde på hjerte, men de fortalte eventyr. Bogen kan anvendes i danskundervisningen i de ældste klasser, og den er bygget op omkring 6 fortællere. De præsenteres for sig i en kort biografi, som følges af deres eventyr. Eventyrteksterne er forsynede med ordforklaringer i marginen, som gør bogen let at anvende i undervisningen. Desuden gives nogle sproghistoriske udredninger, som letter forståelsen af eventyrteksterne.

Nyt Nordisk Forlag 1989

Ikke på lager

Beskrivelse

INDHOLD: MADS THOMSEN BÆK: De tre hunde. – Puddelhunden. – Per Smeds pisk. – De fundne prinsesser. – Havfruens gaver. – ANE DOROTEA JENSDATTER: Junker Adam og jomfru Eva. – Pigerne i brønden. – Den hvide and. – Kålormens søn. – Pigen og hunden. – NIELS HANSEN LI: Prinsen og prinsessen i den vilde skov. – Kirkens bygmester. – Kikkert, taske og hest. – Den fortryllede prinsesse. – Fugl Føniks. – METTE MARIE JENSDATTER: Prinsen og tigerbarnet. – Den stumme dronning. – Prinsens fjerham. – Pisk-i-aske. – KJELD RASMUSSEN: Brødrene og havdjævlen. – Omskabelserne. – Havdrengen med guldhåret. – Slottet sønden for solen.