Dalsgaard Larsen, Keld

Dansk Papirindustri 1829 – 1999

Bog

DKK 170,00

Papirindustrien var en af Danmarks tidligste industrier med store fabriksanlæg ved vandløb langt fra de større byer. Landets papirindustri var i den tidlige industrialisering på mange måder teknologiførende, og med etableringen af De Forenede Papirfabriker (1889-1989) blev industrien en af landets store industrikoncerner. – J. C. Drewsen opstillede i 1829 Danmarks første papirmaskine på Strandmøllen ved Mølleåen nord for København, og dansk papirproduktion gik fra at være baseret på håndværk til at være en industriel produktion fra papirmølle til papirfabrik. Overgangen fra håndværk til industri 1829 – 1870 skete i en tid med voldsomme forandringer, hvor læsekundskab og det trykte ord blev mere og mere udbredt. Papir og bogtryk blev et af tidens medier, og papir- og trykkeribranchen havde muligheder på et kraftigt ekspanderende marked. Familien Drewsen blev den absolut dominerende familie i branchen frem til 1870, og havde allerede i 1844 etableret en ny fabrik ved Silkeborg samt udbygget Silkeborg Papirfabrik 1847 – 1848 med endnu en papirmaskine.

Silkeborg Museum 2000

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Den danske papirindustri 1829 – 1999. – Papir. – Den tidlige periode. – De Forenede Papirfabrikker 1889. – Hovedfabrikkerne Maglemølle og Dahm. – Producenternes marked fra 1930erne. – Den frie verdenshandel presser på. – De Danske Sukkerfabrikker tager over. – Papir og bølgepap. – Papirindustri på basis af returpapir. – Nicheproduktionen på verdensmarkedet. – Det tidlige fabrikssamfund. – Industriel patriarkalisme. – Juletræsfest og sommerudflugt. – At være en del af papirindustrien. – Fabrikspige og genfærd. – Viking, Odin og Magle. – Gammelt jern og hollændere i Grenaa. – Virksomhedskultur i modgang. – Papirarbejdernes faglige organisering. – Opsplitning af industrien. – Silkeborg, det tidlige hovedcenter. – Fra papirmager til papiringeniør. – Maglemølle og Dalum tager føringen. – Stor og sikker arbejdsplads. – Kludemadamme. – Anker Bomholt – fra elev til lokalkonge. – På kontor. – De gyldne tider forsvinder. – Industriel papirfremstilling. – De første papirindustrielle anlæg. – Silkeborg og industriel førerposition .- Kalander 1850. – Råstof og efterbearbejdning. – Nye krav til papiret. – Udviklingen ca. 1950 – 1970. – Fra hollænderiet til det færdige ark. – Miljø og energi. – Grenaa Papirfabrik vokser sig stor. – Papir til et samfund i opbrud. – Klude, halm og træ. – Produktion og råstoffer 1890 – 1970. – Fabrikker og produkter først i 1960erne. – Produktion efter 1970. – Fabrikker og boliger. – Maskiner. – Papirfolk fortæller. – Litteratur. – Tidsskrifter m.m. – Registraturer. – – Indbundet og med plastomslag. – Illustreret. – 271 sider. – Udgået, men pæn biblioteksbog med stregkode på bagsiden