Sørensen, Søren

Dansk alliancepolitik 1762-1972 – en håndbog.

Bog

DKK 85,00

Det har i århundreder været af betydning for Danmarks eksistens som stat , at det havde venner blandt de store interessenter omkring Østersøen og Bælthavet. Danmark har siden 1762 prøvet alle muligheder igennem, også i den venneløse neutralitet. Riget har været allieret med eller under indflydelse af Rusland, Tyskland, Frankrig eller Storbritannien og USA samt Sverige. Alt er blevet prøvet, fordele og ulemper afvejet. Bogens tidsramme kunne have været en anden. Det kunne have været Kalmarunionens sammenbrud i 1523 eller Christian IVs engagement i 30-årskrigen i 1625. Med udgangspunktet i 1762 befinder si os gennem 210 år i den situation, at Europas eksistens er genstand for strid mellem to magter og magtgrupperinger. Øresund og Storebælt har derved fået en militær og økonomisk strategisk betydning i disse opgør, der har sat Danmark i en vanskelig situation. Det er baggrunden for valget af 1762 som starttidspunkt. Bogen er en historiebog, der vil kunne bruges alene eller sammen andre gængse lærebøger i folkeskolen, gymnasiet eller på læreuddannelsen.

Varenr.  96.4 – 33. – Uindbundet. –  1989. – 148 sider. – Illustreret. – Pænt eksemplar. – 85 kr.

Dansk Historisk Håndbogsforlag 1989

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Alliance- og sikkerhedspolitik. Tidsrammen og håndbogens anvendelse. – DEN BALTISKE LIGEVÆGT: Sådan ligger landet. – Den internationale trafik. – Det frie hav. – De tre centre. – Det skete før 1762. – Det skete efter 1762. – MODSTANDEN MOD BRITISK DOMINANS: Den russiske alliance 1762. – Det gottorpske problem. – Krisen 1762. – Krigen 1788. – Det frie hav. – Økonomisk sikkerhedspolitik. – Dansk-russiske forbindelser. – Danmark-Norge som alliancepartner. – Den svenske alliance. – Alliancen 1794. – Dynamisk skandinavisme. – Den påtvungne alliance med Frankrig 1807-1814. – Wienerkongressen 1814-1815. – Det delte rige. – MELLEM RUSLAND OG VESTMAGTERNE: Den hellige alliance 1814-1852. – Den nationale tanke. – Det nye Danmark. – Den dansk-tyske helstat. – Det større fædreland, pan-germanisme / skandinavisme. – Hvad skal det nytte? – Alliancens sammenbrud. – Den skandinaviske ide 1852-1863. – Krigen 1864. – Det franske mellemspil 1864-1870. – I SKYGGEN AF TYSKLAND: I mangel af alliance. – Familiesammenkomster på Fredensborg. – Den blinde makker. – International ret. -Tyskerkursen. – Sammenfald af interesser. – Dansk neutralitet. – International orden. – Venskab. – IDEOLOGI OG STATSHENSYN: Staten og ideologierne. – Den vestlige alliance. – Politikken og alliancen. – Den baltiske balance. – Nordisk forsvarsforbund. – DEN VESTLIGE INTEGRATION: Militær og moralsk oprustning. – Danmark i NATO. – Modstanden mod polarisering. – Socialdemokratiets samvittighedskrise. – EF-spørgsmålet. – Slutord. – Ordforklaringer. – Litteraturvejledning. – Tidstavle. – Personregister. – Sted- og emneregister.