Birgitte Bøggild Johannsen Bøggild Johansen, Birgitte.

Christiansborg Slotskirke II.

Bog

DKK 75,00

I 1794 blev Christian VI’s prægtige slotskompleks ramt af en omfattende ildebrand, der raserede både hovedslottets og slotskirkens indre, der kun levnede ydermurerne tilbage. Tanken om at genopføre slottet meldte sig straks efter ulykken, og en stor indsamling gik i gang blandt kongens undersåtter. Der kom til at gå mere end 30 år, før residensen var genrejst på de gamle mure i en totalt ændret skikkelse. Slotskirkens skæbne var uafklaret i de første år efter branden, og spørgsmålet om slotskirkens genrejsning var i offentligheden til debat, fordi ressourcerne i stedet kunne anvendes til fuldførelsen af en planlagte kuppelkirke ved Amalienborgpalæerne.

Nationalmuseet 1983.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Bygning. Kapellet på Absalons borg 1167-1369. – Historisk indledning. – Borgen og kapellet. – Københavns slotskirke I, 1369-1721. – Bygningshistorie. – Kirken i det genrejste slot 1369-1536. – Slotskirkens indretning. – Slotskirken under Frederik II og Christian IV. – Slotskirken i tiden 1648-1721. – Bygningsbeskrivelse. – Det reformerte kapel 1667-1699. – Kirken i Lambert van Havens projekterede residensslot på Slotsholmen o. 1680-1687. – Københavns Slotskirke II, 1722-1730. – Kirkens ændring og indretning. – Bygningsbeskrivelse. – Christiansborg Slotskrike 1731-1794. – Bygningshistorie. – Slotskirkens placering i hovedlsottet. – Kirkens placering uden for slotskarreen. – Thurahs og Eigtveds projekter til sltoskirken 1740. – Fortsatte byggearbejder og ændringer 1741. – Inventar. – Alter. – Alterbord. – Alterbøger. – Alterdug. – Alterklæder. – Altertavleprojekt. – Billedtæppe. – Dronningestol. – Døbefont. – Dåbsfad. – Dåbskander. – Forværelse. – Kalk. Klokkestol. – Lysekroner. – Malerier. – Messehagel. – Pengeblok. – Prædikestol. – Pulpitur. – Salmenummertavler. – Stole og bænke. – Stoelstadier. – Timeglas. – Vievandskar. – Begravelser. – English Summary.- I serien “Danmarks Kirker”. – Christiansborg Slotskirke II s. 177-299. – Bd. II- Uindbundet. – Illustreret. – Pænt eksemplar.