Jørgen Burchardt

Arbejdsliv og ny teknologi. Vilh. Langes Tobaksfabrik Slagelse 1873-1966

DKK 105,00

Varenr. 66.88 . – Indbundet. – 1995. – 205 sider. – Illustreret med sort-hvide fotografier. – Pænt eksemplar. – 105 DKK

Med tobaksarbejdet i Slagelse  som eksempel følges arbejdet fra håndværk og til industri. Hvordan ny teknologi forandrede arbejdslivet og kulturen, hvor de vandrende svende forsvandt, arbejdslivet blev dårligere ,  og de faglærtes arbejde blev overtaget af maskiner.

Bogen indeholder en del citater fra tidligere tobaksarbejdere.

Sorø Amts Museum/Kulturbøger - 1995

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Historisk baggrund – Tobakkens kulturhistorie. – Moden. – Afgifter, . Faglige organisationer. – Slagelse. – Tobaksfaget og Slagelse. – Tobaksfabrikken Vilhl. Lange. – Hirschsprungs cigarfabrik. – Tobaksarbejdets teknologi. –  Indkøb og levering af råtobakken. – Fugtning og forarbejde. – Cigararbejdet. – Skrå- og røgtobak. – Andre arbejdere. – Lageret. – Kontoret. – Sælgerne. – Folk udefra. – Mestrene. – Arbejderstab. – Opdelingen i køn. – Børnearbejdere. – Lærlinge. – Løn. – Arbejdstid og fritid. – Fabrikkens organisation. – Arbejdsmiljø. – Arbejdslivets kultur. – Kulturen og dens erhvervelse. – Svendevandringer. – Børnearbejdet. – Lærlinge – Arbejdets kultur og de to køn. – Arbejderkollektivet. – Fagforeningen. – Arbejderklassen. – Ledelsens kultur. – Mestrene. – Tidernes forandring. – Fritiden og samværet. – Fabrikkens hierarki. – De lange linjer. – Fra håndværk til industri. – Fra håndværkerkultur til industrikultur. – Det gode arbejde. – Og sangen forsvandt. – Tendens. – Begreber, teori, metode.Kildematerialet. Hvad kan studiet bruges til ? –  Litteratur og kilder. – Noter. – Summary. – Register