Knudsen, P. C.

Aalborg Bys Historie 1-3.

Bog

DKK 325,00

Uendelig lange Tider, før Aalborg grundlagdes, har der paa det Areal, som Byens Gader og Huse nu spænder over, og paa det nærmest omgivende Terræn, har der rørt sig OldtidslivDe Folk, der i den yngre Stenalder havde slaaet sig ned ved Signalbakken, har følgelig været fastboende og drevet betydelig Kvægavl. At de ogsaa har været Agerdyrkere, viser Forekomsten af Kornaftryk eller forkullet Korn i nogle af Lerkarskaarene fra Køkkenmøddingen. Hvor Aalborg nu ligger, har der sandsynligvis først ligget en primitiv Landsby, faa og spredte Huse, oppbygget af Stampmur med Tag af Grøntorv eller Straa. Saaledes maa man tænke sig det. Lidt efter lidt har Landsbyen antaget større og fastere Former, faaet ordnede Forhold med Vider og Vedtægter. Hvor gammel er Aalborg egentlig? Ingen ved det, og ingen vil nogen Sinde faa det at vide. Der er nemlig ikke opbevaret Arkivalier, som kan fortælle os noget derom. Men Byens høje Ælde fremgaar af mange forskellige Beretninger. Byens Navn forekommer allerede paa Kong Hardeknuds Tid (1035-1042).

I Kommission hos Boghandler Viggo Madsen, Aalborg 1931-1933.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: BD. 1: Fra Stenalder til Vikingetid. – Af Byens Historie i ælldre Tid. – Aalborg som Møntsted. – Prvilegier og STadsret. – Aalborg under REformationen og Grevens Fejde. – Aalborg under Syvaarskrigen. – Byens Planker, Volde og Grave. – Aalborg Bys Vider og Vedtægter. – Middelalderen. – Magistraten 1536-1619. – Stadens Tjenere og øvrige Bestillingsmænd. – Kontrollen med Bystyrelsen neden- og ovenfra. – Nedgangstiden 1619-1657. – Opløsningstiden 1657-1682 og Enevældens Nyordning 1682-1713. – Embedsmandsstyret 1713-1787. – Reformtiden 1787-1807. – Tilbageslaget 1807-1837. – Bystyrelsen siden 1837. – Lister over de vigtigste Embedsmænd i Aalborg. – Aalborg Byraad. – Noter og Henvisninger. – Personregister. – Sag- og Stedregister. – BD:2: Kilder til Byens Jorder. – Jernskyld. – Byens Arealer. – Aalborg Bys Landmaalings Matrikul 1688 m.m. – Byens Lystanlæg. – Haver og Fiskedamme. – Aalborg Hospitals Klostermark. – Ekstrakt af Forlig, Skelsætninger og Domme. – Aalborg Bys Grundtakst 1682. – Byens Vandmøller, Aaer og Broer. – Vor Frue Kirke. – Sct. Budolfi Domkirke. – Aalborg Stiftshospital. – Aalborghus. – Jens Bangs STenhus. – Raadhuset. – Katedralskolen. – Administrationsbygningen. – Vor Frelsers Kirke og Ansgars Kirke. – Moltkestøtten. – Personregister, – Sted- og Sagregister. – BD. 3: Aalborgindustri i Fortid og Nutid. – Haandværk og Haandværkere i Laugstiden. – Handel og Skibsfart. – Offentlige Bygninger og private Huse. – Spredte Blade af Byens Historie. – Banker, Sparekasser m.m. – Aalborg i Forvandlingens Tegn. – Limfjordsbroerne. – Byens Udviklingsmuligheder. – Skoler. – Personregister. – Sag- og Stedregister.- Biblioteksindbundet. – Illustreret. – 210 s., 239 s., 199 s. – Udgivet i 900 eksemplarer. – Pænt sæt med boglomme på indersiden af indbd.