Björklund, Per Åke

Tycho Brahe og kamarillaen

Bog

DKK 85,00

Det har længe været en gåde, hvad der lå bag Tycho Brahes (1546 – 1601) udrejse fra Danmark til Prag , hvor han endte med at blive chefastronom for kejser Rudolf II. Mest kendt er historien om, at Christian IV var træt af Tycho Brahe, fordi han ikke tog sig af sine len. Denne bog bygger på en anden teori . Der argumenteres for, at det var en klike af uvenner og misundere blandt danske læger, universitetsfolk og adelsmænd ved Christian IVs hof, der fik Tycho Brahe til at forlade Danmark. Ved ordet “kamarilla” forstås en gruppe personer ved et hof, som slutter sig sammen og udøver et pres mod eksempelvis en konge.

Rhodos 1992

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Om kamarillaens opståen i 1595. – Tycho Brahe og kamarillaen. – Christian IV og kamarillaen. – Kamarillaen manifesterer sig. – Afslutning. – Eftermæle. – Epilog. – Bilag 1- Tycho Brahes brev til rentemester Christoffer Valkendorf d. 28.5.1598. – Bilag 2 – Tycho Brahes brev til Christian IV d. 10.7.1597. – Bilag 3 – Christian IVs brev til Tycho Brahe d. 8.10.1597. – Bilag 4 – Tycho de Hoffmann. Den Brahiske Families Historie 1779. – Udgået blioteksbog. – Festskrift i anledning af 400 års dagen (1592) for Christian IVs besøg på Hven. – 118 sider. – Illustreret.