Kjørup, Frank.

Sprog versus sprog. Mod en versets poetik.

Bog

DKK 135,00

Verset er poesiens mest særegne form. Bogen præsenterer et forsøg på at begribe verset i dets særegenhed. I takt med, at undersøgelsen af det poetiske fænomen skrider frem, indkredses en række grundlæggende egenskaber i forsøget på at formulere en egentlig versets poetik. Formen søges ikke begrebet ad rent formalistisk vej, men i sin semantisk produktive egenskab: Som et instrument for menneskelig skaben. Verset er det, som skaber digtets betydning, dets ånd. Som særegent poetisk virkmiddel er verset noget ikke blot ornamentalt, men noget mentalt. Verset gør den forestilling ti virkelighed, at ånden ikke kan skilles fra kroppen, hverkn digtets eller læserens.

Museum Tuculanums Forlag / Københavns Universitet, 2003.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Vel er vers godt for øjnene. – Poetikkens vending. – Poetisk versus sprogligt. – Vers, sprog og kognition. – Detnaturlige sprogs universalisme. – Poetisk sprog og ekstraordinær erkendelse. – Versbegrebet. – Pragmatisk forspil. – Synligt for øjet eller inden for hørevidde. – Lyrikkens væsen. – Det recitationsmetriske dilemma. – Operationel defintion af ves – Vers kontra prosa. – Fra lyd til skrift. – Det fafnerske frivers- og rytmebegreb. – Lyrikkens grænser. – Fra metrisk til grafisk. – Det fanerske versbegreb. – Visuel form – vsionæ funktion. – Versets kognitiv-æstetiske struktur. – Versbegrebet som problem. – Modet dynmsik versbegreb. – Vers som vending. – Et organisk versbegreb. – Versets kognitiv-æstetiske funktion. – Enkambementbegrebet. – Kinæstetisk verssemantik. – Plovens gode gerninger. – VEndingens poetik. – Opfattelsen af frasen som friversets formdannende kraft. – Opfattelsen af arbtrært, orant og signifikant. – Versteksten som en pløjemark i sjælen eller queer at first sight. – Versifikation som autonom poetisk kognition. – Versifikation som bagvending. – Optiske bedrag. – Linjebrud som syntaktisk manøvre. – Verset som stående vending. – Hvad sagen drejer sig om – og omvendt. – Formfuldendt, meningsfuldendt. – Verset som pseudosætning. – Punkt kontra punkt. – Det versaale ikon. – Fra ordpløjning til ordskælv. – Vendingens nødvendighed. – Afslutningsvis. – Noter. – Anvendt litteratur. – Navne- og emneregister.- Uindbundet. 416 sider. – Pænt eksemplar.