Hanne Hübertz og Lene Kristiansen

Rigere skov i Danmark. 90-ernes viden om naturhensyn og økologi

DKK 105,00

Varenr.: 56.1 / NVo-3. – Indbundet. – 1994. –  Illustreret med farvefotos og tegninger af Mads Stage.  – 121 sider. – Pænt eksemplar. – 105 kr.

Enhver dansk skovejer råder over en lille del af Danmark, og det er både et privilegium og et ansvar. For skoven skal også være for andre, som i fremtiden kan give både indtægter og naturoplevelser samt et godt miljø for planter og dyr.

Bogen giver gode råd  og ideer til, hvordan man i praksis kan arbejde for en rigere skov. Desuden  får man viden om, hvordan naturen og skoven fungerer.

 

Skov- og Naturstyrelsen / Gads Forlag - 1994

På lager

Beskrivelse

INDHOLD:   Hvad er “Rigere Skov” ? – Sådan fungerer skoven. – Skoven er både natur og dyrket land. – Naturen bygger op og bryder ned. – Jordbunden. Rodfæste og næring. – Skovklimaet. -Træet – et mylder af liv. – Urskov. – Dyrket skov. – Urørt naturskov. – Spredning og overlevelse. – Lovgivning, fredningsaftaler og rødlister. – Skov er meget andet end træer. – Vigtige biotoper i naturen. – Fortidsminder, kulturspor og geologiske arkiver. – Særligt værdifulde træer og buske. – Urter fortæller om voksestedet. – Skovens dyrkede træarter. – Bog. – Eg. – Ask og ær. – Rødgran og sitkagran. – Skovfyr, lærk og andre nåletræer. – Pyntegrønt og juletræer. – Skovdrift, foryngelse og dyrkning. – Planlægning  for en rigere skov. – Skovdyrkning og driftsformer. – Valg af træarter. – Foryngelse. – Blandede bevoksninger. – Pas på næringsstofferne. – En skærm kan hjælpe planterne. – Grøfter. – Jordbearbejdning og plantning. – Kulturrenholdelse. – Tynding og udrensning. – Luftforurening. – Skovbrugskalender. – Eksempler på naturhensyn i skovdriften. –  Bøgehøjskov. – Nåleskov. – Gammel egeskov. – Fra nåleskov til blandingsskov. – Skovtilplantning på landbrugsjord. – Ordliste. – Litteratur.