Engberg, Poul

Nationalisme eller Folke-lighed

Bog

DKK 90,00

Varenr. 96-22. –  Uindbundet. – 97 sider. – Udgået, men pæn biblioteksbog med stregkode på omslaget. – 90 kr.

Nationalfølelsen og nationalstaten, ja endog det jævne folks danskhed bliver i disse år af mange betegnet som et nu forældet resultat af nogle ideer fra 1700-tallet. Det er klart, at den udartning til krigerisk nationalisme og racisme, som vi oplevede i det 20. årh., må undgås og bekæmpes. Den folke-lighed, der med Grundtvig voksede frem i Danmark har intet med nationalitetsideen fra 1700-tallet at gøre, men har rod i vort folks ældgamle tro på livet, dets vækst og frugtbarhed og de myter og fortællinger, som sproget indeholdt. Troen rummede også en naturlig kærlighed til land og folk uden had til andre folk, for vigtigst af alt for bonden var fred. Denne tro levede skjult i almuen, indtil den brød frem i 1800-tallet i de gudelige forsamlinger og fik Grundtvigs støtte, så den voksede til en stor bevægelse, der rejste frie skoler, mennigheder og forsamlingshuse. Grundtvig var ganske som bevægelsen en skarp modstander af national-liberalismen og dens nationalistiske politik over for tyskerne. Hans syn på folke-ligheden var universelt, den betød for ham ikke blot lighed i folket, men også mellem alle folk. Bogen forsøger ud fra folke-lighedens universelle syn at bekæmpe nationalismen og at fremme den lighed, der er grundlaget for vort demokrati og for fred.

Poul Kristensens Forlag 2001

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Folketroen og den første kristendom. – Folketroens underjordiske århundreder. – Den europæiske nationalitetside. – Den danske folketros genfødelse. – Nationalismen i det 20. århundredes Europa. – Efterkrigstid og konklusion.