Liebgott, Niels-Knud

Middelalderen 1-3.

Bog

DKK 175,00

De henved 55o år, som udgør perioden mellem kristendommens indførelse i Harald Blåtands regeringstid ved slutningen af 900-årene frem til reformationen i 1536, kaldes middelalderen. Andre steder i Europa rækker denne periode længere tilbage. Nogle steder sætter man middelalderens begyndelse til 500- eller 600-årene, fordi kristendommen der vandt hurtigere indpas end herhjemme. Middelalderen har fået sit navn, fordi man i ældre tider anså perioden for at være en kulturel nedgangstid, der lå mellem Romerrigets blomstrende kultur og genopdagelsen af disse værdier med renæssancen. Men “Den Mørke Middealder” er en misvisende betegnelse. Det romanske kirkebyggeris kunstneriske og arkitekturmæssige værdier fra det klassiske samfund videreførtes, og middelalderen igennem studerede de lærde de græske og romerske forfattere. Mange af disse værker ville slet ikke havet været kendtg i dag uden de middelalderlige afskrifter. Tiden var som alle andre tidsaldre præget af stille udvikling og voldosmme omvæltninger. Valdemarstidens velstand blev afløst af pest og hungersnød. Borgerkrige rasede, konger blev afsat og riger pantsat. Da senmiddeladerens Danmark igen blev præget af velstand, var det på grundlag af en tyngende klasseopdeling, som kom til at herske helt frem til vort århundrede.

Forlaget Sesam 1984.

På lager

Varekategorier: ,

Beskrivelse

– INDHOLD BD.1 LAND OG BY: Hvor ved vi det fra? – Saxo. – Lovteksterne. – Jordfundenes vidnesbyrd. – Rigets afgrænsning. – Landets udseende. – Hvor mange danske? – Stednavnene. – Landsbyen. – Fællesdrift. – Jorden dyrkes. – Ny jord brydes. – Bondens bolig. – Husdyrholdet. – Selvforsyning. – Bonde og herremand. – Bondens pligter. – Ledingen, et skatteobjekt. – Skatter og afgifter. – Den store landbrugskrise. – Fald i befolkningen. – Ødegårdene. – Selvejerbondens skæbne. – Arbejdsdelingen i samfundet. – Opsparing. – Middelalderbyen. – Handels- og markedspladser. – Byarkæologien. – Byernes alder. – Bystyret. – Slesvig stadsret og gilderne. – 1200-årenes stadsretter. – Ret og domfældelse. – Byplan og bolig. – Byens håndværkere. – Tømrer, snedker og billedsnider. – Gryde- og kandestøbere. – Guld- og sølvsmede. – Skomager, garver og remsnider. – Teglbrænder og pottemager. – Byens torv. – Kræmmere og købmænd. – Kramvarer og klæde. – Skibsfart og storhandel. – Koggen. – De, der sejler “umme lant”. – Lybækkernes herredømme i Østersøen. – Det store Skånemarked. – Fiskernes pladser. – Købmændendes fed. – Silden saltes. – Messe og marked. – Told og afgifter. – Hvornår skete det? – Danske konger 940-1559. – Litteratur. – Register. – BD.2 KIRKE OG KONGE: Mellem oldtid og middelalder. – Orden i kirkens hus. – Europæiske kirkestrømninger. – Ærkebispedømmet. – Domkapitlet. – Domkirken. – Eskil. – Dobbelt glædesfest for alle danske. – To store ærkebisper. – De sidste kirkekampe. – Sogn og tidende. – Sognepræsten. – Kirkebyggeriet. – Landsbykirkerne. – Hvem byggede kirkerne? – Klostrene. – Herreklostrene. – Tiggermunkene. – Fromhedslivet. – Helgendyrkelsen. – Kirkens skatte. – Pilgrinsrejserne. – Skærsild og aflad. – KOngen. – Kongen som fredens vogter. – Kongen og hirden. – Ledingen. – Kongens borge. – Landskabslovene. – Kongemagt og aristokrati. – Danehof og rigsråd. – Ridderliv. – Stænderne. – Bevægelse i samfundet. – Ægteskab og slægtsbånd. – Rigssamling, union og adelsvælde. – Hvornår skete det? – Danske konger. – LItteratur. – Register. – BD. 3: Svend Estridsen og hans sønner. – Knud Lavard og Magnus. – Svend, Knud og Valdemar. – Valdemar den STore og kejseren. – Danmark og VEnden. – Østersøvældet. – Nedgangstider. – Slaget ved Bornhøved og tiden derefter. – Erik, Abel og Christoffer. – Erik Klipping og de fredløse. – Storpolitik og sammenbrud. – Valdemar Atterdag og hanseaterne. – Dronning Margrete og Norden. – Kalmarunionen. – ERik af Pommerne og de nordiske lande. – Svenskernes oprør og ERik af Pommerns nederlag. – De første unionskrige. – Det sønderjyske spørgsmål. – Nederlaget i Ditmarsken. – Unionens endeligt. – Kulturlivet. – Bogtrykkerunsten. – Skolen og universitetet. – Videnskab og lægekunst. – De store sygdomme. – Mad og drikke. – Klædedragten. – Tidsregning. – Hvornår skete det? – Danske konger 940-1559. – Litteratur. – Register. – Indbundet i hellærred. – Illustreret. – 128 s., 131 s., 127 s. – Illustreret. – Pænt sæt.