Udgivet af Bent Christensen. - Christian Juul. - Børge Kjeldsen. Knud Erik Staugaard. - Preben Steen Sørensen. - Chr. Gorm Tortsen.

Liber Compositionum: Christian IVs latinske brevstile 1591-1593

DKK 100,00

Varenr. 89.15 / 49. – Indbundet. – 1988. – 262 sider. – Pænt eksemplar. – 100 kr.

Ud over at være historiske kilder er Christian IVs stile nyttige i latinundervisningen på et tidligt trin, da bogen indeholder både den latinske tekst og en dansk oversættelse af de enkelte stile.  –  Bogen giver et indblik i den viden om moral, religion og latin, som prins Christian IV blev oplært i som Danmarks kommende konge

Klassikerforeningens Kildehæfter - 1988

På lager

Beskrivelse

“Den 12. april 1583 fyldte prins Christian 6 år, og hans skolegang begyndte. Kong Frederik II havde udvalgt rektoren og slotspræsten , magister Hans Mikkelsen til prinsens lærer og skriver i et brev dateret Haderslev d. 29. marts 1583 om mester Hans’ kommende pligter. Kongen ønskede først og fremmest, at hans søn fik den boglige uddannelse, som han selv manglede. Den kommende konge af Danmark og Norge skulle have en grundig opdragelse i luthersk kristendom, og han skulle kunne begå sig ved fyrstehoffer ude i Europa. Derfor måtte han beherske latin både mundtligt og skriftligt, for latin spillede den samme rolle i datidens Europa, som engelsk gør nu. ” (s. 9)

INDHOLD:  Prinsens lærer. – Christians stilebøger. – Stilebogen 1591-1593. – Essaystilene. – Brevstilene. – Johannes Sturmius i teori og praksis. – Det daglige arbejde. – Hans Mikkelsen som latiner. – Er der autentiske breve blandt stilene ? – Det faglige udbytte af undervisningen. – Principperne for denne udgave. – Den latinske tekst. – Retskrivning og udtale. – Oversættelsen. – Det kritiske apparat. – Noter. – Liber Compositionum – latinsk tekst og dansk oversættelse. – Afleveringskalender. – Person- og stedregister.