Tilbud

C. Bruunsgaard og Henry E. Pedersen. - Redaktører.

Landet mod nordvest. Thy og Vester Han Herred. Bidrag til Belysning af Egnens Forhold i Fortid og Nutid- Bd. I-II

Bog

DKK 450,00 DKK 350,00

Varenr.: 46.4 – 47. – Indbundet i halvlæder. –  1946/1947. – Illustreret med sort-hvide fotos. – Bd. 1 : 330 sider. – Bd. 2: 347 sider. –  Værket udkom i 1450 eksemplarer, og dette sæt har nr.  334. – Enkelte brune pletter på indersiden af omslaget pga. alder.  Ellers pænt eksemplar. –  450 kr. – TILBUD 350 kr.

Værket om Thy og Vester Han Herred blev til i tiden efter 2. Verdenskrig, hvor hjemstavnsfølelsen var stor overalt i Danmark. De to bind beskriver områdets historie, natur, befolkningens dagligdag samt sproget og egnens særpræg.

Forlaget Bauta - 1946 / 1947

På lager

Beskrivelse

BD. 1: Hvordan Landet blev til. – Fra Oldtiden. – Spredte Træk af Landsdelens Historie. – Gamle Voldsteder. – Thylands Runestene. – Stednavne i Thy og Vester Hanherred. – Gamle Gaarde. – Thylands Kirkebygninger. – Sandflugten. – Folkemaalet. –  Thylands vidunderlige Folkesagn. – Folkedragten i Thisted Amt. – Thylands Molboer. – Folkesind. – Træk af Kirkehistorien. – Skolevæsenet. – Biblioteksvæsenet. – Broerne i Nordvestjylland. – BD. 2:  Planteverden. – Dyrelivet. – Fiskeri i Hav og  Fjord. – Redningsvæsenet. – Landbruget. – Byggeskik. – Om Klitter og Klitskove. – Fuglelivet i Vejlerne. – Vestkystens Havnespørgsmaal. – Fra de gamle Færgesteder. – Thisted Købstad. – Købstadliv i det nittende Aarhundrede. – Navnkundige Thyboere. – Hjemstavnsfølelse. – Thylands politiske Historie. – Idrætten og dens Udvikling. – Thisted Museum. – Under Tyskernes Besættelse. – Tidstavle.