Asger Braun - Redaktør

Jeg er ombølget af dig…

Bog

DKK 95,00

Bogen indeholder 89 af de bedste danske kærlighedsdigte om den første forelskelse, dyb kærlighed, vakt længsel eller smertefuld afsked. Antologien indeholder kærlighedsdigte fra folkevisen til og med Sophus Claussen, og ved valget af digte er der taget hensyn til digtenes læsbarhed for de tidligste digtes vedkommende. Bortset fra dette er digtene , hvor intet andet er nævnt, optrykt efter originaludgaven. En del steder er digtets førstelinje indsat som overskrift. Der findes tekstoplysninger bag i bogen. Bogens titel er fra et tidligt digt, skrevet af Sophus Claussen, der ikke blev trykt i digterens levetid.

Varenr.: Varenr. skøn 43. – Indbundet. –  2006. – 169 sider. – Meget fint eksemplar. – 95 kr.

Aschehoug 2006

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: SOPHUS CLAUSSEN: Jeg er ombølget af dig... – FOLKEVISE: Elverskud. – Elverhøj. – Lad fare min Sjæl, din høje Attraa. – SØREN TERKELSEN: Udi Lidelse glantzer min Trofasthed. – ANDERS BORDING: Kom skiønneste Hyrde-Møe. – PEDER SYV: Velkommen Nymfe skiøn. – THOMAS KINGO: Giet hvis ønske. – Chrysillis. – Candida. – JENS STEEN SEHESTED: Sonnet. – ANONYM: Fiolen Blaa. – AMBROSIUS STUB: Kærligheds Alphabet. – Du deylig Rosen-Knop. – Epitaphium over Brude-Sengen. – Nu er jeg befriet fra Kierligheds Pagt. – Johan Herman Wessel: Lyksalighed. – JENS BAGGESEN: Tidsfordriv. – Min anden Skabelse. – Overalt den Elskede. – Til Palmine. – Kysset. – Til Nanna. – Opvaagnen. – Nannas Smil. – Kiærligheds Alt. – SCHACK STAFFELDT: Paa et aftalt Samlingssted. – Under Lillas Vinduer. – Til den natlige Sangerinde. – Sonnett. – ADAM OEHLENSCHLÄGER: Violerne. – Vaar-Sang. – B. S. Ingenmann: Ønskerne. – Bekjendelser. -Du, som er svøbt i Skjønheds Rosenklæde. – CARSTEN HAUCK: Sang af Hamadryaden. – POUL MARTIN MØLLER: Til Laura. – Aprilsvise. – CHRISTIAN WINTHER: Længsel. – Tilgiv! – EMIL AARESTRUP: Aftenen. – Du ! Du ! Du Søde. – Jeg havde faaet Brev fra dig, Nanette. – Sommerfugle, jeg elsker at fange … – Som i en hellig Dødskamp. – Til en Veninde. – Var det Synd? – Til Nanna. – Fjerboldtspillet. – Paa Sneen. – Kanefarten. – Angst. – H. C. ANDERSEN: Ørkenens Søn. – Martsviolerne. – Holger Drachmann: Farlige Drømme. – J. P. JACOBSEN: En Arabesk. – Alle Smaablomster , trip, trip, trip. – Nævner min Tanke dig. – Det er Stævnemødets Time. – Det bødes der for. – Landskab. – VIGGO STUCKENBERG: Ingeborg. – Pariserinde. – I en Park. – Solskinsvise. – I en Frugthave. – Rejseminder. – Midt i den sommergrønne Skov. – Strofer i Tusmørket. – Tekstoplysninger. – Indholdsfortegnelse.