Knud B. Pedersen, red.

I øverste højre hjørne – danske frimærker i 150 år

Bog

DKK 105,00

Varenr: 65.89-44. – Indbundet i hellærred og med omslag. – 2001. – 155 sider. – Pænt eksemplar. – 105 kr.

Bogen er et jubilæumsskrift i anledning af det første danske frimærke fra 1851. Dan 1. april 1851 trådte en ny postlov i kraft, og samtidig indførtes en porto for indenlandske og udenlandske breve. Desuden blev der sat postkasser op rundt i Danmark, som gjorde det nemt at få afleveret breve, der skulle sendes.

I frimærkets første leveår var der ikke  meget spræl i motiverne, som ofte var forsynet med de kongeliges portrætter. Der gik faktisk over 60 år, inden postvæsenet forstod, at der godt kunne være andre motiver på frimærkerne som f.eks. dansk kunst, natur, historie og kultur.

 

Post Danmark - 2001

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Et brev er en gave. – Domænetab til elektroniske breve.- FIRE RBS og derefter. -Krans og krone og bagsiden af medaljen. – Frimærke og politik. – Royal popularitet og kongeportrætter. – Diskrete nationale symboler. – En postal frimærkepolitik. –  Martinus William Ferslew og efterfølgere. – Skillingsmærkerne. De første danske frimærker. – Francopoststempel for enkelt prevporto. – Da kongen kom på frimærkerne. – Verdens næstældste kurserende frimærke. – Særfrimærker- fantasiens tumleplads. – Det ideelle frimærke. -Trykteknikkens betydning. – Samspil mellem skrift og billede. – Billedbrug. – Skriften. – Det ideelle frimærke. –  Gravørens arbejde. -Kobberstik / stålstik. – Gravørens introduktion til en ny opgave. – Overførsel af tegningen til stålpladen. – Arbejdet med gravuren. – Gravørens eget præg. –  Fire mand frem for et mærke. – Æres dem, der æres bør. – Samlerens univers. -Samlerinteressens opståen. – De første kataloger og tidsskrifter. – Kongens portræt blev ikke anvendt. – Filateliens start i Danmark. – Organiseret filateli. – Drivkraften bag samleriet. – Frimærker som massevarer. – Afveksling i motiverne. – Forskellige samleområder. – En hobby for alle. – Frimærkepolitikken. – Summaries. – . A letter is a present. – A Collector’s Universe. – Billedkilder.