Fink, Inge

Hans Tausen – i 500 året for hans fødsel

Bog

DKK 55,00

I 1994 var det 500 år siden, at Hans Tausen blev født ” på Tave Bondes ager ved Birkende By”, og det være helt naturligt, om man på hans fødselsdag samledes der, hvor hans fødehjem lå og sang Ingemanns vise om ham. Det lader sig nu ikke gøre, da man hverken kender hans fødested eller fødselsdag. I det hele taget ved vi intet konkret om hans barndom i Birkende, selv om der har været arbejdet meget på at finde dokumentation for den.  Derfor er der opstået mange myter om, hvordan en landsbydreng kunne ende som reformator, og en af dem siger, at hans rigtige  far var en velhavende mand, der for at forklare hans ægteskabelige sidespring  havde betalt Tave Bonde for at påtage sig faderskabet. Det skulle være forklaringen på, at en fattig bondesøn alligevel kom i en fin skole.

Varenr. 99.4 – Uindbundet – Illustreret. – 36 sider. – Pænt eksemplar.

Birkende 1994

På lager

Beskrivelse

Hans Tausen kom ca. 12 år gammel på Latinskolen i Odense, som var en af datidens sorte skoler, hvor terperi og udenadslære af latinske remser var det vigtigste. Eleverne havde foruden deres skolearbejde pligter i kirken, hvor de var messedrenge ved gudstjenester og medvirkede ved begravelser. Desuden gik det foran kisten som syngedrenge.  Senere kom Hans Tausen til Antvorskov, hvor han studerede – kun afbrudt af studierejser til udenlandske universiteter. Det var også på dette tidspunkt, at han tog beslutningen om at blive munk, hvor  han aflagde løftet om at absolut lydighed mod den katolske kirke. Det indebar også, at han skulle henleve sit liv i fattigdom og ugift stand.