Carl Muusmann

Halvfemsernes glade København I – III

DKK 195,00

Varenr. 46.3 København / 50. – Privatbind. – Indbundet i halvlæder. – 1939. –  Illustreret. – Bd. I:  Erindringer og Oplevelser.  –  300 sider. – Bd. II: Da København blev voksen. – 300 sider. – Bd. III: Erindringer og Oplevelser.  Levende Billeder fra Aarhundredets Start. – 295 sider. –    Pæn indbinding. Værket har lidt  gulnede sider , men er  ellers pænt.  –  Bd. I-III : 195 kr. 

Værket er baseret på forfatterens egne oplevelser og erindringer om tiden i København i 1890erne og frem til 1. verdenskrig i 1914. Der berettes om systemskiftet i 1901, Christian IX’s og dronning  Louises guldbryllup i 1892, og  Københavns natteliv med prostitution samt cirkus i byen er også med i værket.

Forlaget Danmark - 1939

På lager

Beskrivelse

Bd. I: “ Det var i Juni Maaned  1870, at  et Cirkustelt havde været i vor Baggaard. Pludselig midt i den varme, døde Sommerferie kom der Efterretning om, at der var udbrudt Krig mellem Tyskerne og Franskmændene. Og det varede ikke længe, inden jeg forstod, hvad det betød. Min Fader havde i sine yngre Aar opholdt sig i Frankrig, og han forklarede os nu, at Paris var den skønneste By i Verden, og at Napoleon den Tredje havde erklæret Tyskerne Krig for at knække deres Overmod. ” (s. 27-28).

Bd. II:  Raadhusklokkerne ringer det nye Aarhundrede (1900) ind. –  Kong Christians Tale ved Nytaarsskiftet med kommentarer. –  Da København vedblev at være halvvoksen. – Christian den Niendes Fødselsdag og dens Følger. –  Bag Systemskiftets Kulisser. – Kommentar til Interviewet med Systemskiftets første Konsejlspræsident. – Fredensborgs første Fyrstebesøg. – De to første Automobiludstillinger i København 1902. – Prins Christian som Rigsforstander og Dronning Alexandras Skæbnetime. – Sommerrevyerne før og efter Systemskiftet. – Sarah Bernhardt og Martinius Nielsen. –  Da Hotel Bristol lukkede op, og vi marcherede mod Storbyen. –  Den første Raadhusindvielse og den første socialistiske Borgmester. – Børnehjælpsdagen gennem 25 Aar,  – Gustav Esmanns Konferencer paa Sommerlyst. – Samtale med Estrup paa Kong Chritians Dødsdag.

Bd. III: “Vi kommer nu til Guldbrylluppet ! Med Guldbrylluppet menes selvfølgelig det Guldbryllup, som det gamle Kongepar Kong Christian den Niende og Dronning Louise skulde fejre den 25. Maj 1892. De store Festligheders første Trompetstød havde allerede lydt over Landet i Efteraaret 1891, idet der i samtklige Blade var indrykket et af 100 Kvinder underskrevet Opraab om at yde Bidrag til Oprettelsen af et Monument, der skulde være Udtryk for hele Nationens Taknemlighed og Ærbødighed  over for det gamle Kongepar paa dets store Familiefestdag ” (s. 78)