Tilbud

Jan Lindhardt

Frem mod middelalderen – mennesker og medier i det åbne rum

Bog

DKK 120,00 DKK 100,00

Når man er på vej frem, er der naturligvis altid stor interesse for at kaste blikket tilbage og se, hvor langt man er kommet. Vore historikere imødekom denne trang, og de sidste 100 år er rig på danske historieværker for både folket og de lærde. Og historikerne bekræftede, at det kun kunne gå en vej, for tingene gentog sig aldrig. I den sidste generations tid er denne optimisme blevet svækket ganske betydeligt. Overbefolkning, økonomiske kriser. terrorisme, værdiforvirring m.m. har bragt os i tvivl om, hvorvidt udviklingen går i den rigtige retning. Hvad er det ellers, der er ændret? Den moderne teknologi har forsynet os med en række elektroniske medier som telefon og telegraf, grammofon, tv og cd, dvd og computer, e-mail og smsm. Nu har forbløffelsen over alle disse opdagelser lagt sig, men til gengæld har vi også vanskeligere ved at blive klar over, hvor meget dette i virkeligheden har forandret vores tilværelse. I virkeligheden kommer vi på mange måder til at ligne folk i middelalderen, men det skal naturligvis tages med et gran salt. Vi skal ikke til at leve i huse uden vinduesglas eller lade lade os bære af heste, hvis vi er rige. En lang række af forskelle vil forsat gøre, at middelalderen stadig vil være fremmed og mørk for os. Men ikke så fremmed, som den var for tidligere generationer. På overraskende punkter er der iøjnefaldende ligheder.

Varenr. 90.1-27.- Uindbundet og med plastomslag. – 2003. –  253 sider. – Udgået, men pæn biblioteksbog med stregkode på bagsiden. – 120 kr. – TILBUD 100 kr..

G. E. C. Gads Forlag 2003

På lager

Beskrivelse

Indhold: MIDDELALDEREN. MENNESKET I DET FÆLLES RUM: Antikken og middelalderen. – Tiden og rummet. – Leg og alvor. – Kunst og virkelighed. – Det hellige og det platte. – Børn og voksne. – Middelalderen uden familie. – Kommunikation i det sociale rum. – MODERNITETEN. INDIVIDET OG DE MANGE RUM: Renæssancen og dens virkninger. – Tid og rum. – Det trykte ords epoke. – Biblens plads. – Skriften skilleer. – Fremmedgørelse. – Det økonomiske menneske. – Religion og kapitalisme. – Hvordan bevares friheden? – Det politiske og økonomiske rum. – Mænd og kvinder bliver forskellige. – Børn er en særlig slags mennesker. – Mistænksomhedens filosofi og psykologi. – Historiens gang. – SKÆRMENE, DER FORENER DE ADSKILTE RUM: Den folkelige kritik af tv. – Hvad er fjernsyn, og hvad gør det? – Indholdet i tv. – Tvs virkningere. – Hjemmet forsvinder. – Barnet bliver til menneske. – Mænd og kvinder. – Politik i en elektronisk tidsalder. – Det personbårne budskab. – Familiens rum, men hvilken familie? – Tv og historierne. – Den anden skærm: Computeren. – Individet mister sin status. – Er det for meget? – Afslutning. – Noter. – Litteratur. – Summary in English.