Steensen, Steen

Fregatten Jylland

Bog

DKK 75,00

Et af fregatten Jyllands første togter var i krigen mod Preussen og Østrig i 1864. I sine velmagtsdage gjorde Jylland i alt 18 togter – heraf 5 til Vestindien og 2 som kongeskib. i 1892 deklasseredes Jylland til exercer – og kaserneskib og henlå som sådan, indtil den udgik af flåden i 1908, hvorefter skibet  blev solgt til ophugning. Dog blev fregatten reddet i sidste øjeblik, og der blev derefter dannet en komite til fregatten Jyllands bevarelse.

Selskabet Fregatten Jyllands Venner 1991

Beskrivelse

62.628. – Uindbundet. – Illustreret. – 62 sider. – Pænt eksemplar.

Den 11. juni 1857 blev kølen lagt  til fregatten Jylland på Nyholm, hvor også dens tre navneforgængere var blevet bygget i 1704, 1739 og 1760. Fregatten Jylland var ikke kun udstyret med sejl, men havde også en  dampmaskine, der var i stand til alene at drive skibet fremad med en fart på 12 knob. Jylland var flådens sidste skib, der udelukkende blev bygget af træ, og derfor har fregatten særlig  historisk interesse.