Hahn-Pedersen, Morten

Fra viking til borebisse. 50 generationer ved Vadehavet

Bog

DKK 140,00

Bogen giver en populær beskrivelse af, hvordan befolkningen ved den nordlige del af Vadehanvet gennem godt 50 generationer fra Ribes grundlæggelse i 700-tallet til omkring år 2000 har udnyttet beliggenheden ved havet til at skabe sig et eksistensgrundlag. Beskrivelsens udgangspunkt er Ribe, Fanø og Esbjerg, mens udvilingen i andre maritime lokaliteter ved det danske Vadehav kun berøres perifert. Der fokuseres på områdets havne, fiskeri, skibsfart og søværts handel, men også fiskeri, hvalfangst og offshore olie og gasindvinding indgør i det omfang, der er relevant for forståelsen af udviklingen.

Fiskeri- og Søfartsmuseets Forlag 2001

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Vadehavet. Om historiens ramme. – Centrum for rigets vestvendte handel. Ribe fra 700-tallet til 1600-tallet. – En udkant i verdenshandlen. -Vadehavsområdet fra 1600-tallet til 1800-tallet. – Fra Vadehav til verdenshav. Fanø fra 1700-tallet til 1900-tallet. – Danmarks port mod vest. Esbjerg fra 1800-tallet til 2000. – 50 generationer ved Vadehavet. De lange linjer. – Litteratur.- Indbundet og med plastomslag. – Illustreret. – 200 sider. – Kasseret, men pæn biblioteksbog.