Larsen, Claus, red.

…Foren jer! Fra Pio til Anker. En bog om Karl Marx i anledning af 100-års dagen for hans død

Bog

DKK 125,00

Den 14. marts 1983 var det 100 år siden, at Karl Marx døde. Han blev kun 64 år, men lignede efter en nutidig målestok en olding. Prisen for hårdt arbejde, materiel fattigdom, forfølgelser, stridigheder og sorger, siden han i 1830rne forlød fødebyen Trier, havde været høj. Efter flere måneders skranten døde han i sit hjem i London, ganske symbolsk mens han sad og arbejdede ved sit skrivebord. Uden Marx var socialdemokraterne aldrig blevet til noget. Men hvad sagde man andre steder i den internationale arbejderbevægelse på dette tidspunkt? Hvordan vurderede man Marx inden for den danske arbejderbevægelse, mens han endnu levede, ved hans død og i  tiden derefter? Den række tekster, der er samlet i bogen, skulle give et svar eller i hvert nogle svar. Teksterne strækker sig fra 1871 til 1933, der dækker perioden fra begyndelsen på den organiserede arbejderbevægelse i Danmark til 50-året for Marx’ død. De udtrykker hver for sig en fremstående, dansk socialdemokrats holdning til personen Marx og hans betydning.

Varenr. 99.4-29. – Indbundet og med omslag. – 1983. –  Illustreret. – 118 sider. – Pænt eksemplar. – 125 kr.

Forlaget SOC 1983

Ikke på lager

Beskrivelse

INDHOLD: Louis Pio m.fl. Mr. Marx in London.Brev d. 18.9.1871. – Harald Brix, “Socialisten” i Kjøbenhavn. Brev d. 18.9.1871. – Emil Wiinblad: Carl Marx. Nekrolog i Social-Demokraten d. 17.3.1883. – Carl Marx. Forsideartikel i Social-Demokraten d. 17.3.1883. – Friederich Engels: Karl Marx’ s Begravelse. Forsideartikel i Social-Demokraten d. 29.3.1883. – Karl Marx’ s Begravelse. Efter “Der Sozial-Demokrat” d. 29.3.1883. – Telegrammer: Fra russiske socialister i Paris d. 15. marts 1883. – Fra Det Franske Arbejderpartis Forening i Paris d. 16.3.1883. – Fra det spanske arbejderparti d. 16.3.1883. – P. Knudsen: Karl Marx. Forsideartikler i Social-Demokraten d. 17. og 18.9.1892. – Meyer, C. A. : Digt om Karl Marx. Bragt i Social-Demokraten d. 5.5.1918. – Nina Bang: Karl Marx 1818-5. Maj -1918. Artikel fra “Tilskueren” 1918: 5. – H. P. Sørensen: På Karl Marx’ s Mindedag. Lederartikel i Social-Demokraten d. 14.3.1933. – Oskar Hansen: Prolog ved 50 årsdagen for Karl Marx’s Død. Digt i “Kultur-Fronten 1933: 5. – Stauning, Th.: Ved Mindefesten for Karl Marx. Artikel i “Af Tidens STrid” 1933. – Jørgensen, Anker: Karl Marx er ikke død. – Holst, Knud: Til og om Karl Marx. Digt i anledning af 100-året for Karl Marx’ s død. Vigtige begivenheder i Karl Marx’ s liv.