Andersen, Hans Christian

Et besøg hos Charles Dickens

Bog

DKK 65,00

H. C. Andersen mødtes første gang i 1846 med Charles Dickens, der var taget til London for at tale med sin danske digter-kollega. H. C. Andersens skildring af besøget blev første gang beskrevet i “Berlingske Tidende” i 1860. – Det er H. C. Andersens egen beretning, der gengives i bogen.

Varenr. 99.4 Andersen, H. C. –  Uindbundet. – Illustreret med tegninger af Des Asmussen. – 59 sider. – Fint eksemplar.

Danmarks Apotekerforening 1968

Ikke på lager

Beskrivelse

S. 48: ” Som Englands rigeste Dame nævner man Miss Burdett Coutts, hvem Dickens har dediceret sin Roman “Martin Chuzzlewit”; Hendes Formue skal være umaadelig, men hvad der det Herlige derved, er, at hun tillige er en af de ædleste og meest velgjørende Qvinder i Landet; det er ikke nok, at hun har bygget flere Kirkermen hun sørger fornuftigt og dristeligt for de Fattige, de Syge og Trængende; hendes Huus i London er søgt af de Rigeste og mest Anseete. Ude hos Dickens paa “Gadshill” fandt jeg, de første Dage jeg kom, en ældre, sortklædt Dame og en noget yngre; de bleve nogle Dage og vare høist elskværdige, ligefremme og hjertelige; vi vandrede sammen op til Monumentet; jeg kjørte med dem til Rochester, og da de forlode  os, sagde den Yngste, at jeg kunde boe i hendes Huus, naar jeg en af Dagene kom  ind til London. Af Dickens hørte jeg, at det var Miss Coutts; han  talte om hende med dyb Høiagtelse og om den smukke, christelige Brug, hun gjorde af sin utrolige Formue.”