Tilbud

Kjærgaard, Rikke Schmidt

Elfenbenstårnet. Universiteter mellem forskning og formidling.

Bog

DKK 120,00 DKK 100,00

I vores mediestyrede hverdag er det vanskeligt selv at sætte andre dagsordener. Spørger vi derfor om, hvem det er, der hovedsageligt formidler forskningen til offentligheden, er svaret entydigt medierne. Ikke desto mindre har universiteterne en stærk forpligtelse til at markere sig. Det er nu blevet til mere end en moralsk eller praktisk forpligtelse. Hverdagen er blevet en anden for danske universitetsforskere. Med universitetsloven i 2003 blev formidling og vidensdeling sidestillet med forskning og undervisning som universiteternes grundlæggende forpligtelser. Universiteterne har derfor været nødt til at påtage sig rollen som aktiv deltager i vidensamfundet. Derfor er der også mere forskningsformidling fra universiteterne i dag, end der var for bare tre år siden – især inden for naturvidenskab og sundhedsvidenskab. – Den første del af antologien sætter den politiske ramme for kravet om formidling og fortæller om mediernes rolle og om forskningsformidling som fag. Bogens øvrige kaotler er forskellige måder at anskue forskningsformidling på inden for humaniora, naturvidenskab, teologi, sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab.

Varenr. 19.1-27. – Uindbundet og med plastomslag. -2006. –  193 sider. – Udgivet, men  pæn biblioteksbog med stregkode på bagsiden. – 120 kr. – TILBUD 100 kr.

Aarhus Universitetsforlag 2006

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Ud i forsamlingshuset. – 100 års videnskabsformidling. – Medier i vidensamfundet og viden i mediesamfundet. – Forskningskommunikation som metode. – Humaniora. – Naturvidenskab. – Teologi. – Sundhedsvidenskab. – Samfundsvidenskab.- Litteratur. – Om forfatterne.