Tilbud

Niels Jæger

Det historiske svigt. Socialdemokratiet og venstrefløjen i den kolde krig.

Bog

DKK 105,00 DKK 85,00

Biblioteksindbundet. – 198 sider. – Udgået, men pæn biblioteksbog. – TILBUD: 85 kr.

Bogen beskriver det forløb, der kom til at præge Danmarks rolle i den kolde krigs sidste år frem til Berlin-murens fald i 1989 – en kontroversiel periode i dansk politik, der også blev kendt som fodnote perioden. Socialdemokratiet fik under Anker Jørgensens ledelse og med støtte fra De Radikale og venstrefløjspartierne vedtaget en række sikkerhedspolitiske dagsordener i Folketinget, der indebar, at det danske folketingsflertal i vigtige spørgsmål førte en politik, der lå nærmere Moskvas linje end NATOs. Desuden gives også baggrunden for dette politiske spil: Den internationale – truslen mod Danmark og Vesteuropa fra Øst, og det hjemlige politiske debatmiljø, som dengang var præget af venstrefløjens og de klutruradikales hetz mod USA og NATO. Mange føler, at Danmark med fodnotepolitikken svigtede sine allierede i NATO, og at de implicerede slap let fra deres ansvar efter Murens fald.

Gyldendal 1999

På lager

Beskrivelse

– INDHOLD.: DA DANMARK SVIGTEDE: Slutspillet. – Danmark som fodnotelandet. – Socialdemokratiets “nyneutralisme”. – Danmarks nye udenrigspoltiske linje. – Et moralsk og intellektuelt svigt. – DET ONDE IMPERIUM: Den eksistentielle konflikt. – Den fredelige sameksistens. – Sovjetunionens sikkerhed. – Balancedogmet. – De svage led. – Et neutralt Norden. – Socialdemokratiet og Moskva. – TRUSLEN MOD DANMARK: Danmark som dørvogter. – DDRs militære arkiver. – Angrebsplaner mod Danmark. – En “hensigtsmæssig” indsats af atomvåben. – DDRs hårde linje. – Truslen fra atomraketterne. – DOBBELTBESLUTNINGENS 1. AKT 1979: Forberedelsen. – Danmarks deltagelse. – Kætterne. – Djævlens værk. – Det danske forslag. – DOBBELTBESLUTNINGENS 2. AKT 1980-1983: Sovjetunionen bestemmer. – En ikke ændret holdning. – Det skarpe hjørne. – Sporskiftet fuldført. – DOBBELTBESLUTNINGENS SLUTAKT 1984-1987: ENF-traktaten. – En sejr for dobbeltbeslutningen. – IKKE-FØRSTEBRUG AF ATOMVÅBEN: Det fleksible svar og ikke-førstebrug. – Det danske ikke-førstebrug initiativ. – Ingen dansk enegang. – STJERNEKRIG: Visionen. – Ingen dansk deltagelse. – Folketinget imod SDI-forskningen. – SDI og den kolde krigs afslutning. – SOCIALDEMOKRAIET: De store socialdemokrater. – Skiftet. – Akilleshælen. – Den fleksible udenrigsminister. – Førerhunden. – Ingen er fuldkommen. – Scandilux. – Kritikken mod USA. – DEBATMILJØET: Slørede skillelinjer. – Den skæve information. – En ny neutralisme. – Forståelse for Sovjetunionen. – Den anti-amerikanske bølge. – Fredsbevægelsens fred. – Kræfter man troede tegnede fremtiden. – NATO-LANDENES REAKTIONER: Sovjetunionens bedste allierede. -Betydningen af et dansk nej til atomvåben. – Danmark på vej ud af NATO. – Advarsler uden virkning. – ET TRÆK FOR LANGT – ATOMVALGET I 1988: Den 23. dagsorden. – Alarmklokkerne ringede ikke. – 14. april 1988. – Lille Danmark. – Dramaet og dagsordenerne. – Atomvalget.