Tilbud

Ib Andersen

Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne

DKK 90,00 DKK 75,00

 

Varenr.: 30.01. – Indbundet. – 2006. – 3. udgave. – 279 sider. – Pænt eksemplar med stempel på titelblad. – 90 kr. – TILBUD: 75 kr. 

Bogen er en indføring i de undersøgelsesmetoder, der kan være en hjælp, når vi ønsker at studere virkeligheden, som den kommer til udtryk i samfund, organisationer, virksomheder, grupper og individer samt de fænomener, der knytter sig til dem.

“Den skinbarlige virkelighed” henvender sig til studerende og andre, der beskæftiger sig med samfundsvidenskab og tilgrænsende områder.

Forlaget Samfundslitteratur - 2006.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Hvad handler bogen om ? – Hvad er samfundsvidenskabelig metode ? – Om at producere og tilegne sig viden. – Undersøgelsers og projekters formål. – En kort karakteristik af vidensproduktionens grundelementer. – Vidensproduktionens forløb. – Hvad bør afgøre valget af metode ?  – Den socialt konstruerede verden. – Rammestyringsfaktorer. – Processtyringsfaktorer. – Forarbejde og planlægning. – Problemformuleringen og de indledende metodevalg i undersøgelsesprocessen. – Hvorfor problemformulering ? – Hvad er en god problemformulering ? – Begrebsdannelse. – Operationalisering. – Måleniveauer for data. – Validitet og reliabilitet. – At arbejde med modeller. – Pilediagrammer. – Litteratursøgning. – Valg af undersøgelsesdesign. – Hvad er et undersøgelsesdesign ? – Projektets rammer og interessenter. – Projektstyringsopgaver. – At arbejde alene eller i grupper. – Brug din vejleder rigtigt – Indsamling, klargøring og bearbejdning. – Dataindsamlingsteknikker. – Anvendelse af fotog og video. – Spørgeteknikker. – Spørgeskema. – Personlige interviews. – Analyse og tolkning af data. – Teknikker til analyse af tal og tekst. – Datamatriksen. – Om at gå i gang med skrivningen. – Rapportskrivning. – Forløb og vejledning. – Formidling og tilbagemelding af undersøgelsesresultater. – Forslag til supplerende formidling. – Samfundsforskningens juridiske og etiske aspekter. – Lovgivning, – Etiske regler. – Litteratur. – Register.