Red. af Jesper Gram-Andersen

Den Kongelige Livgarde 1658-2008. Bind 6: Resumé

Varenr. 35.52-49. – Uindbundet. – 2008. – Illustreret med farvefotografier. – 80 sider. – Pænt eksemplar. –  110 DKK 

“Hvordan bliver man garder ? Alle unge mænd og kvinder modtager et brev om indkaldelse til “Forsvarets Dag”, der finder sted regelmæssigt rundt om på forskellige kaserner i Danmark. Der er optagelsesprøver i form af skriftlig sessionsprøve, helbredsundersøgelse og afsluttende samtale, hvor det vurderes, om man er egnet til at gennemføre værnepligt. Man skal minimum være 175 cm høj = garderhøjde og være  bedømt fysisk og psykisk egnet til soldatertjeneste. Herudover skal der være et personligt ønske om at bruge 8 mdr. ved Den Kongelige Livgarde og at gå vagt ved de kongelige slotte og palæer.

Kvinder er ikke omfattet af værnepligt, men har værneret og kan dermed indgå i uddannelsen på lige fød med unge mænd. Og kvinder er blevkomne til at blive uddannet som soldat vewd Livgarden “. (s. 77)

 

Den Kongelige Livgarde og Greens Forlag - 2008

Beskrivelse

INDHOLD: Den Kongelige Livgarde i nutiden. –  Organisation. – Vagtkompagnier. – Den Kongelige Livgardes Tambourkorps. – Den Kgl. Livgardes Musikkorps. – Uddannelse. – Vagttjenesten. – De kongelige slotte og palæer. – Kongevagt Amalienborg. – Livgardens Kaserne. – Livgardens Historiske Samling. – Garderkasernen i Høvelse. – Uniformer. – Bevæbning. – Faner. – Den Kongelige Livgardes Historie. –  Ældre gardeenheder. – De Danske Garderforeninger. Oversigter. –  Residenser og kaserner. – Krige og slag. – Hvordan bliver man garder ? – Kontaklt og links. – Litteratur. – Prins Jean.