Poulsen-Hansen, P., - Uhrskov, Tage.

De danske Elerhverv. Faglig og biografisk håndbog for de danske elerhverv. Bd. 1-2.

Bog

DKK 175,00

I løbet af nogle få menneskealdre er elektriciteten blevet et uundværligt samfundsgode. Den offentlige elforsyning og telefonvæsenet er blevet udbygget og rationaliseret, og samtidig er der sket sto udvikling inden for alle de erhverv, der beskæftiger sig med elektricitet. “De Danske Elerhverv” er en faglig håndbog i både administration, handel, håndværk og industri. Der gives også en historisk baggrund for de danske elerhverv.

Forlaget Liber A/S 1959.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Bd. 1: Forord. – Elektricitetens tidsalder. – Elektriciteten i samfundet tjeneste. – Den elektriske belysning. – Elektriciteten et nyt emne for kunsten. – Når “hr. Strøm” kommer fra “Oplysningens Fremme”. – Elektricitetens fremstilling og elfordeling. – Den elektrotekniske stærkstrømsindustri. – Den elektrotekniske svagstrømsindustri. – Telefon. – Telegraf. – Servoteknik. – Elinstallatører, elmateriel og elinstallationer. – Engrohandel med elartikler. – Elektroinstallatorerne som handelsstand. -LIdt el-ret. – Erhvervsmæssige skatteproblemer. – Atomenergiens praktiske anvendelse. – Elektroteknisk Forening. – Den offentlige administration. – Skoler og uddannelse. – Hovedorganisationerne. – Brancheforeninger og fagforbund. – Bd.2: Forord. – Biografisk afsnit. – Tekst- og ordensforkortelser. – Prænumerantliste.- Indbundet. – Illustreret. – bd. 1: 328 sider, bd. 2: 375 sider. – Udgivet i 1200 nummererede eksemplarer, hvoraf dette sæt har nummer 66.