Tilbud

Løppenthin, Bernt

Danske ynglefugle i fortid og nutid.

Bog

DKK 250,00 DKK 195,00

Danmark har været underkastet betydelige terrænændringer i den tid, det har eksisteret som landområde, og under de vekslende forhold har sammensætningen af flora og fauna skiftet karkater. indtil for godt 4.000 år siden var klimasvingningerne eller snere deres indflydelse på vegetationen samt på den dyreverden, som fuglene skulle leve af, af altovervejende betydning for dem. Herefter satte kulturpåvirkningerne ind, og de blev så omfattende, at en helt anden fauna end den, som egentlig hører hjemme i vort område, kunne indvandre. I de sidste mere end 100 år har landskabsændringerne været overordentligt mærkbare, og de har givet anledning til store forskydninger i vor fuglefaunas sammensætning i både positiv og negativ retning. De forskellige klimaer og kulturperioder, der har betydning for den danske fuglefaunas udvikling, behandles i kronologisk rækkefølge. – De enkelte fuglenavne er angivet både på dansk og latin.

Varenr. 58.8-26.  – Indbundet og med plastomslag. – 1967. – I serien “Acta Historica Scientarum Naturalium et Medicinalium”. –  Med kort over Den Palæarktiske Region. – 609 sider. – Udgået , men pæn biblioteksbog med stregkode på bagsiden. – 250 kr. –  TILBUD 195 kr

Odense Universitetsforlag 1967

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Forklaringer til nogle specialudtryk. – DET DANSKE LANDSKAB OG DETS FUGLEFAUNA: Istiden. – Senglacial tid. – Tidlig arktisk tid. – Subarktisk tid. – Sen arktisk tid. – Fyrreskovstiden. – Præboreal tid. – Boreal tid. – Egeblandskovstiden. – Atlantisk tid. – Subboreal tid. – Subatlantisk tid. – Middelalderen og Fællesskabstiden. – Kystområderne. – Det åbne land. – Skoven. – Subfossile fund. – Nyere tid og vandarealerne. – Agerlandet og bydistrikterne. – Skovlandet. – Svingninger, afgang og indvandringer. – Grænseforekomster i Danmark. – Sydlige arter. – Østlige arter. – Nordlige arter. – Randarter. – ØKOLOGISK OG ZOOGEOGRAFISK GRUPPERING: De zoogeografiske regioner. – De palæarktiske provinser. – De arktiske områder. – Den højarktiske zone. – Den lavarktiske zone. – Den højboreale provins. – De europæiske nåleskovsområder. – Den sibiriske zone. – Løbskovsområderne. – Den mellemboreale provins. – Den manchuriske provins. – Steppeområderne. – Det sibiriske steppeområde. – Bjergområderne. – Havområderne. – Kulturlandet. – SYSTEMATISK GENNEMGANG: Lommer. – Lappedykkere. – Stormfugle. – Årefodede. – Almindelig pelikan. – Krøltoppet pelikan. – Sule. – Ålekrage. – Topskarv. – Storkefugle. – Fiskehejre. – Nathejre. – Dværghejre. – Sort stork. – skestork. – Flamingo. – Andefugle. – Rovfugle. – Kongeørn. – Stor skrigeørn. – Musvåge. – Fjeldvåge. – Rød glente. – Sort glente. – Hvepsevåge. – Duehøg. – Lille tårnfalk. – Hønsefugle. – Dalrype. – Fjeldrype. – Urfugl. – Tjur. – Virginsk vagtel. – Ædelfasan. – Kongefasan. – Vildkalkun. – Trane. – Vandhøns. – Vandrikse. – Plettet rørvagtel. – Engsnarre. – Grønbenet rørhøne. – Stortrappe. – Dværgtrappe. – Vadefugle. – Mågefugle, – Alkefugle. – Gejrfugl. – Langnæbbet lomvie. – Lunde. – Steppehøne. – Duefugle. – Klippedue. – Huldue. – Turteldue. – Tyrkerdue. – Slørugle. – Stor hornugle. – Sneugle. – Spurveugle. – Kirkeugle. – Natugle. – Mosehornugle. – Perleugle. – Natravn. – Mursejler. – Isfugl. – Biæder. – Ellekrage. – Hærfugl. – Spættefugle. – Lærker. – Toplærker. – Sanglærke. – Hedelærke. – Bjerglærke. – Svaler. – Vipstjerter. – Tornskader. – Vandstær. – Gærdesmutte. – Jernspurv. – Drosselfugle. – Sangere. – Fluesnappere. – Grå fluesnapper. – Skægmejse. – Pungmejse. – Halemejse. – Mejser. – Spætmejser. – Almindelig træløber. – Værlinger. – Bomlærke. – Gulspurv. – Hortulan. – Snespurv. – Finker. – Gråspurv. – Skovspurv. – Stær. – Rosenstær. – Guldpirol. – Ravnefugle. – Krage. – Ravn. – Allike. – Husskade. – Nøddekrige. – Skovskade. – Tilføjelser. – English summary. – Litteratur. – Artsregister. – Oversigt over de palæarktiske provinser.