Aaris-Sørensen, Kim

Danmarks Forhistoriske Dyreverden. Fra Istid til Vikingetid.

Bog

DKK 150,00

Dette er beretningen om de sidste 650.000 års danske dyreverden, baseret på tusindvis af knoglefund. De fleste mennesker opfatter vel umiddelbart peroder, der ligger 10.000 eller 100.000 år tilbage i tiden, som hørende til en meget fjern fortid. Men anlægger man geologiens målestok og lader os føre 3,6 milliarder år tilbage for at finde de ældste spor af liv eller kune 150millioner år tilbage til dinosaurernes storhedstid, ja, så må denne bogs tidshorisont nærmest begets som den nærmeste fortid. Bogen giver en skildring af dyrelivet i Danmark i den yngste geologsike periode af Jordens historie, kaldet kvartærtiden. Den går ca. 1,5-2,0 millioner år tilbage i tiden.

Gyldendals Bogklub 1989.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Kvartærtiden. – Dansk kvartærzoologi. – Hvor meget og hvor lidt? – Fund og metoder. – Fundene. – Fra levende til fossil. – Opdagelse. – Bopladserne. – Mosefundene. – D genaflejrede fund. – Udgravning. – Datering og kronologi. – Realtiv datering. – Pollenanalyse. – Absolut datering. – Varvkronologi. – Kulstof 14-metoden. – Kronologisystemet i denne bog. – Kvartærtiden frem til sidste istid. – Det ældste fund. Cromer-mellemistiden. – Den første vildhedst. Holsten-mellemistiden. – Skovelefanter og dådyr. – Eem-mellemistiden. – Kronhjorten. – Skovelefanten. – Skovnæsehornet. – Sidste istid – Wechsel-istiden. – Mammutsteppen. Fuldglacial. – Mammutfundene. – Datering af mammutterne og af isens bevægelser. – Mammutten og de øvrige istidsdyr. – Istidsmennesket. – Uddøden. – Rensdyrtiden. Senglacial. – Det unge økosystem. – Sæl, hval og isbjørn. – Rensdyr. – Rensdyrjægere. – Elsdyr og kæmpehjort. – Ulv, jærv og bjørn. – Steppegern, desman og andre småpattedyr. – Bison, vildhest og urokse – overgangen til Postglacial-tiden. – Postglacialtiden – vor egen mellemistid. – Den lyse birke-frreskov. – Et kulturhistorisk tomrum. – Den præboreale indvandring. – Bornholm – ødannelse og et forsøg på en faunahistorie. – Urokse-Elsdyrtiden. Boreal. – Den postgalciale varmetid begynder. – Maglemosekulturens jægere og bytte. – Urokse og elsdyr. – Sumpskildpadde og malle. – Kronhjort-Rådyr-Vildsvinetiden. Atlantikum. – Fra fastland til ørige. – Littorinahavets dyreli. – Den atlantiske urskov. – Den sidste urokse, elg, bjørn, los, grævling og ilder på øerne. – Kultursteppen. Subatlantikum. – Varmetiden er forbi – kultursteppen breder sig. – Faunaudviklingen fra Istid til Vikingetid. – Litteratur. – Register. – Indbundet. – Med illustrationer af Jens Olesen. – 251 sider. – Pænt eksemplar med navn på titelblad.