Tilbud

Jenvold, Birgit

Danmarks dronninger fra Danebod til Dorothea

Bog

DKK 85,00 DKK 75,00

Varenr.: 96 – Uindbundet. –  2000. – Illustreret. – 92 sider. – Pænt eksemplar. – Pris 85 kr. –  TILBUD: 75 kr.

Den danske kongerække er lang og præget af personligheder, og ved kongernes side var oftes også dronninger. Men dem kender vi ikke så godt. Blandt Danmarks dronninger har der i tidens løb været en række markante kvinder, hvis personligheder og skæbner er den del af vores historie. Men forskningen har hidtil ikke interesseret sig for, hvem disse kvinder var, og hvilken indflydelse de har haft på vore fælles historie. Vor viden om Danmarks dronninger tager i nogen udstrækning sit udspring i de samtidige kilder, der for flertallet af de tidlige dronningers vedkommen der meget sparsomme. Bogegn giver et indblik i den viden, der kan hentes i de overleveringer, som gennem århundrederne er bevaret til vor tid. Der kan opregnes mange kvinder, hvis navne i dag kendes af de færreste, men som på en eller anden måde har sat deres præg på vores historie. Nogle af Danmarkshistoriens betydeligste heltinder omtales også: Thyra Danebod, Dagmar og Margrete 1 samt flere andre.

Museet på Koldinghus 2000

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Danske dronninger på Koldinghus. – Kongens hustru. Fra Danebod til Dorothea. – Thyra, Gorms hustru. Asfrid, Gaupas hustru. Gaupa var konge i Sønderjylland i beg. af 900-årene. – Tove, Harald Blåtands hustru, 900-årene. – Gunhild, Harald Blåtands hustru, 900-årene. – Gunhild af Venden og Sigrid Storråde, Svend Tveskægs hustruer. Sv. Tveskæg var konge ca. 986-1014. – Emma af Normandiet, Knud den Stores hustru. Knud d. Store var konge 1018-1035. – Gunhild af Norge, Svend Estridssens hustru – og de andre. Sv. Estridssen var konge 1047-1074. – Edel (Adele) af Flandern, Knud den Helliges hustru. Kn. den Hellige var konge 1080-1086. – Ingegerd af Norge, Oluf Hungers hustru. Oluf Hunger var konge 1086-1095. – Bodil af Trugotslægten, Erik Ejegods hustru. Erik Ejegod var konge 1095-1103. – Margrete Fredkulla af Sverige og Ulvhild af Norge, kong Niels’ hustruer. Niels var konge 1104-1134. – Malmfrid af Rusland, Erik af Pommerns hustru. Erik af P. var konge 1134-1137. – Liutgard af Brandenburg, Erik Lams hustru. Erik Lam var konge 1137-1146. – Adela af Sachsen, Svend Grathes hustru. Svend Grathe var konge i Jylland 1146-1157. – Sophie af Novgorod, Valdemar den Stores hustru. Vald. den Store var konge 1157-1182. – Gertrud af Sachsen, Knud den VIs hustru. Knud var konge 1182-1202. – Dagmar af Böhmen, Valdemar Sejrs 1. hustru. Vald. Sejr var konge 1202-1241. – Berengaria /Bengerd af Portugal, Valdemar Sejrs 2. hustru. – Jutta af Sachsen, Erik Plovpennings hustru. Erik Pl. var konge 1241-1250. – Mathilde af Holsten, Abels hustru. Abel var konge 1250-1252. – Margrete Sambiria af Pommern, Christoffer Is hustru. Christ. var konge 1252-1259. – Agnes af Brandenburg, Erik Glippings hustru. Erik Gl. var konge 1259-1286. – Ingeborg af Sverige. Erik Menveds hustru, Erik M. var konge 1286-1319. – Helvig af Sønderjylland, Valdemar Atterdags hustru. Valdemar A. var konge 1340-1375. – Margrete, fuldmægtig frue og husbond til Danmark, Norge og Sverige. Regent i Danmark 1375-1412, i Norge 1387-1412, i Sverige 1389-1412. – Philippa af England, Erik af Pommerns hustru. Erik af P. var konge over Danmark 1396-1439 og over Norge 1389-1442 og Sverige 1396-1439. – Dorothea af Bayen, Christoffer af Bayerns (unionskkonge 1440-1448) og Christian Is hustru. Christian I var unionskonge 1448-1481. – Christine af Sachsen, kong Hans hustru. Kong Hans var unionskonge 1481-1513. – Elisabeth af Habsburg, Christian IIs hustru. Christian II var unionskonge 1513-1523. – Sophie af Pommern, Frederik Is hustru. Fr. I var konge 1523-1536. – Dorothea af Sachsen-Lauenburg, Christian IIIs hustru. Chr. III var konge 1536-1559. – Litteratur. – Kildeudgaver. – Mytens magt. Fra Danebod til Dorothea. Fordums dronninger i eftertidens billede. – Havde Danmark altid sådanne blomster – Dagmar. – Fuldmægt frue og husbonde – Margrete. – Så længe der er vand i Kolding Å at finde. – Man behøver ikke at være nationalromantiker. – Litteratur. – Hvor kom de fra? – Tysk og engelsk resumé.