Tilbud

Harald Langberg

Danmarks Bygningskultur. En historisk oversigt I-II

DKK 400,00 DKK 300,00

Varenr.: 71.6/NVo-4. – Indbundet. – 1978. – Bd.: 317 sider. – Bd. II: 304 sider. – Illustreret med sort-hvide fotografier og tegninger. – Pænt eksemplar. – 400 kr. – TILBUD 300 kr.

Udkom første gang i 1955 i 2.250 eksemplarer. – 1978-udgaven er et genoptryk i 1700-eksemplarer.  – Værket dækker bygningskulturens historie fra stenalderen til 1930.

Fonden til Udgivelse af Arkitekturværker - 1978

På lager

Beskrivelse

“Står man i et kirketårn i en lille dansk købstad og løfter blikket fra byen med dens brogede bebyggelse for at følge landevejene ud i omegnen, hvor gårde og huse ligger spredt, ser man nu et bredt udsnit af Danmarks bebyggelse…Vi måler afstandene i år og opgager kanhænde i det fjerne en række oldtidshøje på en mark…Så står det klart, at vi i mere end én forstand bygger videre, hvor vore forfædre holdt op, og at de har bidraget med til Danmarks bebyggelse, er usigelig meget. Vel er der bygninger, som er blevet til i håb om, at de sent eller aldrig ville forgå, men da de opførtes, var det for at dække et aktuelt behov.” ( s.12-13)

INDHOLD. – Bd. I:  Tiden indtil 1754. – Første afsnit:  Forhistorien. –  Andet afsnit: 800-1050 / Vikingetiden. – Tredje afsnit: 1050-1160 /Middelalderens kirkebygninger. – Fjerde afsnit: 1160-1350 / Borger, klostre og landsbyer. – Femte afsnit: 1350-1530 : Klostre, borgbyggeri og købstædernes huse. – Sjette afsnit: 1530-1558  Vandborge, herregårde og befæstninger. – Syvende afsnit: 1559-1648 / Frederiksbrog, Kronborg, Rosenborg.  – Kirkeplaner. – Rundetårn. – Københavns Slot og arsenal. – Købstadshuse. – Ottende afsnit: 1648-1699 / Nyborgs fæstning. – Kastellet. – Sophie Amalienborg. – Rekreationshus ved Jægersborg. – Vordingborg Slot. – Charlottenborg. – Skanderborg Slot. – Reformert Kirke i København opført 1688-1689. – Lützows Palæ. – Jens Juels Palæ. – Kongens Nytorv og Nyhavn. – Stensballegaard. – Clausholm. – Niende afsnit: 1700-1732 / Fredensborg. – Odense Slot. – Gråsten Slotskirke. – Frederiksborg Slotskirke. – Viborg Domkirke. – Viborg Rådhus. – Rytterskoler. – Københavnske borgerhuse. – Provinsens byggeri. – Tiende afsnit: 1732-1754 / Christiansborg. – Erimitagen. – Hørsholm. – Prinsens palæ. – Frederiksstaden. – Frederikskirken. – Christiansborg Slotskikrke. – Københanvs rådhus. – Frederiks Hospital. – Det Kongelige Teater. – Bernstorffs Palæ. – Ringsted. – Horsens. – Åbenrå. – Møgeltønder. – Ledreborg. – Lerchenborg. – Bd.II:  Tiden fra 1754 til 1930. –  11. afsnit :  1754-1771/ Franskmændene. – Nyorientering. – Hoffet. – Byplan. – Militær. – Hospitaler. – Andet offentligt byggeri. – Almindeligt landbyggeri. – Tyskerne på heden. – Provinsbyerne. – Herregårde. – Interiører. – N. H. Jardins betydning. – Tolvte afsnit: 1771-1800 / Ledende danske arkitekter. – Harsdorff og Akademiet. – Kongeligt byggeri. – Kirker. – Stiftelser. – Handel og inustri. – Landbyggeri. – Bindingsværk og grundmur. – Landsteder. – C. F. Hansen. – Borgerskabet og de akademiske arkitekters triumf. –   – Bygningskulturens mål. –  Trettende afsnit : 1800-1830 / Det offentlige byggeri og  C. F. Hansen. – Skoler. – Bybygning. – Hovedstadens borgerhuse. – Købstæderne. – Den landskabelige have. – Planløsninger. – Konstruktivisme. – Gotik. – Fjortende afsnit:  1830-1851/ Frigørelse fra antikkens enevælde. – Skønhed og kunst noget relativt. – Danmark og udlandet. – Hetsch og synagogen. – Bindesbøll og Thorvaldsens Museum. – Afveksling eller forvirring. – Brømmen om byerne. – Jernets gennembrud. – Saglighed og sirlighed. – Femtende afsnit: 1852-1901  / Befolkningsforøgelse. – Meldahl og “de historiske stilarter”s blomstring. – Middelalder og røde sten. – Renæssancen og den store maskerade. – Dekorationens overvældende betydning. – Nyrop og trangen til ny stil. – Det militære byggeri. – Byplanlægning. – København og Esbjerg. – Villaveje. – Karréplaner. – Le3jlighedsplaner. – Restaureringsprincipper. – Teaterstemning. – Tekniske installationer. – Teknik og tradition. Kommentar med tekst-  og billednoter. – Indholdsoversigt. –