Kierkegaard, Søren.

Begrebet Angest.

Bog

DKK 55,00

Uskyldigheden er Uvidenhed. I Uskyldigheden er Mennesket ikke bestemmet som Aand, men sjelelig bestemmet i umiddelbar Eenhed med sin Naturlighed. Aanden er drømmende i Mennesket. Denne Opfattelse er ganske i Overeensstemmelse med Bibelens, der ved at negte Mennesket i i Uskydligheden Kjendskab til Forskjellen mellem Godt og Ondt bryder Staven over alle katholsk-fortjenstlige Phantasterier. I denne Tilstand er der Fred og Hvile. Men der er paa samme Tid noget Andet, hvilket ikke er Ufred og Strid, thi der er jo Intet at stride med. Hvad er det da? Intet. Men hvilken Virkning har Intet? Det føder Angest.

Gyldendals Tranebøger 1993.

På lager

Beskrivelse

-INDHOLD:Forord. – Indledning. – Angest som Arvesyndens Forudsætning og som forklarende Arvesynden retrogradt i Retning af dens Oprindelse. – Historiske Antydninger med Hensyn til Begrebet Arvesynd. – Begrebet den første Synd. – Begrebet Uskyldighed. – Begrebet Syndefald. – Begrebet Angest. – Angest som Arvesyndens Forudsætning og som forkalrende ARvesynden retrogradt i Retning af dens Oprindelse. – Angest som Arvesynden progressivt. – Objektiv Angest. – Subjektiv Angest. – Aandløshedens Angest. – angest dialektisk bestemmet i Retning af Skjebne. – Angest dialektisk i Retning af Skyld. – Syndens Angest eller Angest som Syndens Følge i den Enkelte. – Angest for det Onde. – Angest for det Gode (Det Dæmoniske). – Angest sosm frelsende ved Troen. – Kommentar ved Villy Sørensen. – 5. udgave. – Med kommentar af Villy Sørensen. – Uindbundet. – 220 sider.