Lars Tonnesen

At omgås tekster. Håndbog i dansk

Varenr.: 80.15 / 49. – Indbundet. – Illustreret. – 1996. – 1. udgave. – 384 sider. – Pænt eksemplar med stregkode på bagsiden. – 85 kr.

Bogen  er beregnet for elever i gymnasiet og HF.

Munksgaard - 1996

Beskrivelse

INDHOLD: At opleve tekster. –  Teksten er mere end ord. – Læseoplevelsen. – Det sproglige netværk. – Tekstens struktur. – Den sprængte samtale. – Sprog og sprogbrug. – Slang og edb-sprog. – Det journalistiske sprog. – Sprog og litteratur. – Forfatteren. – Forfatter , fortæller og person. – Fortællerroller, . Forfatteren som facitliste. – Det eksistentielle møde. – Fortælling og myte.  – Behovet for myter. – Genrerne. – Kommunikationssituationen. – Den snævre og den strategiske kommunikation. – Genre eller teksttype,  – Sagprosaens teksttyper. – Digtningens genrer. – Epik. – Fortælleposition og synsvinke. – Epikkens former. – Lyrik. – Lyrikkens udvikling. – Drama. – Dramateksten. – Dramaets historie. – Skuepladser. – Undertekst. – Medier og massekommunikation. – Den mundtlige kultur. – Den skriftlige kultur. – Massekulturen. – De nye medier. – Billedmediernes betydning. – Lyttertal, meningsanalyse og meningsdannelse. – Aviser. – Avisens udviklingshistorie. – Nyhedsbegerebet. – Sensationsavisen. – Avisens teksttyper. – Ugebladenes udvikling. – TV. – At producere tekster. – At skrive. – Skriveprocessen. – Forberedelsesfasen. – Fremstillingen. – Færdiggørelsen. – Indledninger. – At analysere tekster. – Den “rigtige” betydning. – At analysere er at stille spørgsmål. – Det magiske fortællerum. – Det realistiske fortællerum. –  Fortolkningsperspektiver. – Den biografiske fortolkning. – En anden forklaring. – Analyse af billeder. – Logo – ordet bliver billede. – Billedanalyse. – Farverne. – Pressebilledet – et billede af virkeligheden. – De levende billeder. – At perspektivere tekster. – Klassikeren – at overskride tidsbilledet. – Historisk læsning. – Periodelæsning. – Litteraturhistorisk oversigt 400-1940. – Svensk og norsk. – Nordiske sprog og nordisk klutur. – Hvor kommer de nordiske sprog fra. – Norsk. – Svensk. – At forstå nordisk. – At læse en ny-norsk tekst. – At læse en svensk tekst. – Lumske ord. – Nordisk i fremtiden. – Register. – Litteraturliste.