Andersen, Svend Aage. - Christiansen, Niels Finn., Eklund Hansen, Anette. - Rostgaard, Marianne m.fl.

Årbog for Arbejderbevægelsens Historie 1994. Tema: Arbejderbevægelsen og besættelsen.

Bog

DKK 75,00

I kraft af de politiske og alment samfundsmæssige styrkepositioner, som arbejderbevægelsen havde tilkæmpet sig i de foregående årtir, fik vægelsens hodninger og handlinger under besættelsen overordentlig stor betydning både for den politiske linje i forhold til besættelsesmagten og for befolkningens stillingtagen. Socialdemokratiets samarbejdslinje over for tyskerne har således også været i centrum i adskillige årtiers polemikker.

SFAH 1994.

Ikke på lager

Beskrivelse

INDHOLD: Indledning. – Vor eksistenskamp er identisk med nationens kamp. Om Socialdemokratiets overlevelsestrategi under besættelsen. – Socialdemokrater og kommunister ser sig i spejlet. – Den Tyske Arbejdsfront og fagbevægelsen i de tysk besatte lande. – Arbeiderbevegelsen i motstandskampen. – Illegalitetens hule. Hjemmets funktion i modstandskampen. – Arbejderbevægelsen og tysklandsarbejderne. – Dansker måtte begynde på bar bund. Menige danske søfolks organisation i England under 2. Verdenskrig. – Produktion og arbejdsmarked under besættelsen. Normalitet og unormalitet i maskin- og skibsbygningsindustrierne. – Portræt af en sabotagegruppe. BOPA-undersøgelsen 1992. – Hverdagen under besættelsen. – Esbjerg og omegn under besættelsen. – Summary. – Forfatterfortegnelse.- Uindbundet. – Illustreret. – 328 sider. – Pænt eksemplar m. lille, hvidt dymomærke på ryggen.