Tilbud

Kast-Zahn, Annette

Alle børn kan lære regler. Fra spædbarn til skolebarn.

Bog

DKK 105,00 DKK 75,00

Varenr. 37.2-21. – Uindbundet. – 131 sider. – Pænt eksemplar. –  TILBUD : 75 kr.

Opdragelse er det gode eksempel og kærlighed – og intet andet”. Citatet stammer fra Fröbel, grundlæggeren af den tyske børnehavebevægelse fra begyndelsen af det 19. årh. Hos mange forældre ser det ikke ud til at passe, men det er alligevel en tankevækkende sætning. Kærlighed er det allervigtigste, vi kan give vores børn. Det næstvigtigste er at statuere et godt eksempel så tit som muligt. På disse to grundpiller kan vi bygge vores opdragelsespraksis. Uden kærlighed og det gode eksempel er opdragelse intet – sådan kan man også formulere sætningen. Der findes virkelig børn, som ikke har brug for andet end deres forældres kærlighed og gode eksempel for at udvikle sig til fornuftige og ansvarsbevidste personligheder. Sådanne børn lærer ret hurtigt gennem indsigt og accepterer grænser uden nogen sinde at stritte imod regler og pligter, som pålægges dem. Men der findes kun få af den type børn, og formålet med bogen er derfor at give forældre nogle redskaber, som virker, når ale gode ord ikke har haft nogen virkning. Bogen fortæller også om de mest almindelige fjel, som forældre begår, og om årsaagerne til barnets provokerende opførsel og forældrenes uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, som skaber en ond cirkel af konflikter mellem parterne. Bogen forsøger at give gode ideer til modforanstaltninger og kreative problemløsninger.

Borgens Forlag 2003

Ikke på lager

Beskrivelse

INDHOLD: OPDRAGELSE ER DET GODE EKSEMPEL OG KÆRLIGHED – INTET ANDET: Det gode eksempel og kærlighed: Nødvendigt, men ikke nok. – Børn bliver mere og mere vanskelige? – Problembørn. Konkrete eksempler med børn mellem 8 måneder og 8 år. – Det vigtigste i hovedtræk. – HVILKE REGLER SKAL MIT BARN LÆRE?: Hvilke regler i hvilken alder? – Spædbanrsalder. Det første år. – Småbørnsalder. Det andet og tredje år. – Børnehavealder. Det tredje til det sjette år. – Skolelader. Fra syvende år. – Hvilke regler skal vi vælge? – Hvad bliver vi styret af? – Hvilke problemer vil vi gerne undgå? – Det vigtigste i hovedtræk. – BALLADE HVER ENESTE DAG. kAMPEN FOR OPMÆRKSOMHED: Gode grunde til provokerende adfærd – en ond cirkel. – Konkrete eksempler. – Effektive modforanstaltninger. – Ikke belønne rimelig adfærd. – Lytte til banret. – Sende jeg-budskaber. – Give barnet mere ansvar. – Indføre faste ritualer. – Bruge tid til opmærksomhed. – HVAD ER DET DOG, VI GØR FORKERT?: Forældre reagerer ular og usikkert. – Komme med beberejdelser. – Hvorfor-spørgsmål. – Tigge og bede. – Krav uden følger. – Hvis – så? Advarsler uden følger. – Ignorere. – Skæbnesvangert, Forældre reagerer fjendtligt. – Anklager og skældud. – Trusler og straffe. – Fysisk vold. – HVORDAN BØRN KANLÆRE REGLER. EN FORÆLDREPLAN FOR AT SÆTTE GRÆNSER: Forudsætning: Læg mærke til det gode. – Give mod. – Nævne det gode ved navn. – Første skridt. Tale i et klart sprog. – Give klare anvisninger. – KOntrollere stemme og kropssporg. – Bruge hak-i-pladen -teknikken. – Andet skridt. Gå fra ord til handling. – Lære af logiske følger. – Pausetid. – Først arbejde, så fornøjelse. – Tredje skridt. At lave en kontrakt. – Enplan til at føre kontrol med sig selv. – En kontrakt mellem forældre og barn. – HVAD VI ELLERS KAN GØRE. KREATIVE PROBLEMLØSNINGER: Anerkende barnlige løsninger. – Overraske barnet. – Åbne en ny skueplads. – Fortælle historier. – Slutord. – Litteratur.